0 Kč

SKILAND

Areál Skiland Ostružná, Penzion Skiland Petříkov - jsme členy AHRČR

Areál Skiland

Půjčovna sportovního vybavení

Vaše kolo, dětský vozík za kolo, koloběžka, sportovní kočárek, skákací boty, trekové hole, sněžnice zůstali doma? :)) Nevadí, půjčte si sportovní vybavení u nás.

Objednávky a rezervace

Objednávky a rezervace provádějte na tel. 777 254 542

Ceník

  1/2 den Celý den
Kolo 250,- Kč 350,- Kč
Dětský vozík za kolo (kočárek) 150,- Kč 250,- Kč
Dětský sportovní kočárek 100,- Kč 150,-Kč
Dětské odrážedlo 100,- Kč 150,- Kč
Koloběžka 150,-Kč 250,- Kč
Trekové hole/nordic walking 100,- Kč 150,- Kč
Skákací boty 30 min. / 80,- Kč

LYŽE A BĚŽKY NEPŮJČUJEME!

Otevírací doba - v sezóně

denně 8:00h. – 20:00h.

Mimo sezónu dle telefonické nebo e-mailové domluvy

Speciální cena pro naše ubytované klienty.

Výpůjční řád půjčovny

  1. Sportovní vybavení půjčujeme po předložení dokladu totožnosti
  2. Zapůjčené věci jsou majetkem půjčovny.
  3. Klient si půjčuje sportovní vybavení na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že je způsobilý ho používat. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
  4. Poplatek za vypůjčení je nevratný.
  5. Opravy plynoucí z běžného opotřebení jsou hrazeny půjčovnou.
  6. Klient zodpovídá za případné způsobené škody na vybavení a je povinen zaplatit náklady na opravu a další škody z toho plynoucí.
  7. Klient odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčené věci v plné výši.
  8. V případě nedodržení sjednané doby výpůjčky vybavení, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení.
  9. Podpisem klient stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výpůjčním řádem.

Při zapůjčení vybavení je třeba složit vratnou zálohu dle ceníku. Tento obnos bude navrácen při vrácení vybavení. Může být použit na úhradu případných škod na zapůjčeném vybavení, případně na úhradu poplatků za pozdní vrácení. Výše depozitu může být stanovena individuálně.