0 Kč

SKILAND

Areál Skiland Ostružná, Penzion Skiland Petříkov - jsme členy AHRČR

Areál Skiland

Velké Losiny

Za ruční výrobou papíru: Velké Losiny

Velké Losiny, městečko v západním podhůří Jeseníků, proslulo krásným okolím, zajímavou historií, lázeňskou tradicí i mnoha kulturními památkami. K těm nejvýznamnějším patří dodnes funkční ruční papírna, vyrábějící papír už více než 400 let.

Papírenskou manufakturu dal v místech bývalého velkolosinského obilního mlýna vybudovat Jan mladší ze Žerotína. Výrobu zahájila zřejmě mezi lety 1591 a 1596. Existenci papírny nesporně připomíná nejstarší známá průsvitka z roku 1596 v podobě žerotínského erbu, lva s korunkou stojícího na třech pahorcích. V průběhu času vedla žerotínský podnik řada papírnických rodin a mistrů.

Po celé 17. a 18. století zásobovaly papírny okolí psacími papíry a lepenkami. Do historie papírny zasáhly i nechvalně proslulé inkviziční procesy. Jednou z jejich prvních obětí se v roce 1680 stala manželka tehdejšího správce papírny Barbora Göttlicherová.

V roce 1729 byl k přípravě papíroviny do papírny pořízen tzv. holandr. Šlo o převratnou novinku a zřejmě první zařízení svého druhu na Moravě. Ani přes snahu žerotínských majitelů modernizovat výrobní postupy se však zdejším papírníkům nedařilo prosazovat v konkurenci jiných papíren, zejména blízké papírny šumperské. Snad i proto roku 1778 hrabě Jan Ludvík ze Žerotína prodal podnik papírnickému mistru Matyáši Wernerovi ml., který jej konečně po dlouhé době přivedl k rozkvětu a prosperitě. Právě v tomto období, na přelomu 18. a 19. století, získal soubor objektů ruční papírny svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu.

Rozmach strojní průmyslové výroby v polovině 19. století způsobil těžkou odbytovou krizi papírenských manufaktur. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a papírenské výroby zde byla roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení vynikajících filtračních vlastností ručně čerpaného papíru a posléze i jeho renesance v uměleckých kruzích umožnily tradičnímu papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období a přenést se díky své originalitě a kvalitě až do současnosti.

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším dosud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se tu stále vyrábí tradičním postupem, z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a v knižní umělecké i restaurátorské praxi. Unikátní areál je od roku 2002 národní kulturní památkou.

Zpracováno podle www.rucnipapirna.cz.

Přístup

Velké Losiny leží v údolí řeky Desné na silnici z Šumperka do Jeseníku. V obci je zastávka železniční trati Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou. Okolí nabízí četné příležitesti k pěší, cyklistické i lyžařské turistice. Nedaleké Kouty nad Desnou a Červenohorské sedlo jsou vyhledávanými středisky zimních sportů.