0 Kč

SKILAND

Areál Skiland Ostružná, Penzion Skiland Petříkov - jsme členy AHRČR

Areál Skiland

Sněžnice

V případě, že neumíte lyžovat a nechcete se vzdát zimních sportů, sněhu a zasněžených kopců, máme pro vás řešení! Chůze na sněžnicích. Pohyb na sněžnicích umožňuje všem bez rozdílu věku, zkušeností a speciálních technik nebo lyžařské výbavy provádět výlety do přírody v zimním období. Proč vyzkoušet sněžnice?? 

 • snadno s nimi budete stoupat do kopců 
 • budete sami od šílenství na sjezdovkách a hádek ve stopě s pejskaři
 • sněžnice nejednou, ani nekloužou a tak se nemusíte bát z kopce rychlosti
 • sněžnice nejsou drahé, pokud se nebudete pohybovat v lavinovém terénu, nepotřebujete žádné další speciální vybavení
 • nepotřebujete se učit žádné speciální techniky, po hodině dvou už budete profesionálové
 • pohyb na sněžnicích není závislý na upraveném terénu
 • můžete se pohybovat bezpečně i v lesích (na lyžích nemusí kličkování mezi stromy skončit úspěchem)
 • sněžnice jsou daleko skladnější, lehčí, univerzálnější v použití, není třeba mazání a složité seřizování a není potřeba speciální údržba

Objednávky a rezervace

Objednávky a rezervace provádějte na tel. 777 254 542

Ceník

 půjčovné sněžnic cena
8-13hod (sněžnice + hole) 150,-
13-16hod (sněžnice + hole) 100,-
16-20hod (sněžnice + hole + čelovka) 200,-
8-16hod (sněžnice + hole) 250,-
8-20hod (sněžnice + hole + čelovka) 300,-

Otevírací doba - v sezóně

denně 8:00h. – 20:00h.

Mimo sezónu dle telefonické nebo e-mailové domluvy.

Plakát sněžnice 2016

Výpůjční řád půjčovny

 1. Sportovní vybavení půjčujeme po předložení dokladu totožnosti
 2. Zapůjčené věci jsou majetkem půjčovny.
 3. Klient si půjčuje sportovní vybavení na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že je způsobilý ho používat. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 4. Poplatek za vypůjčení je nevratný.
 5. Opravy plynoucí z běžného opotřebení jsou hrazeny půjčovnou.
 6. Klient zodpovídá za případné způsobené škody na vybavení a je povinen zaplatit náklady na opravu a další škody z toho plynoucí.
 7. Klient odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčené věci v plné výši.
 8. V případě nedodržení sjednané doby výpůjčky vybavení, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení.
 9. Podpisem klient stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výpůjčním řádem.

Při zapůjčení vybavení je třeba složit vratnou zálohu dle ceníku. Tento obnos bude navrácen při vrácení vybavení. Může být použit na úhradu případných škod na zapůjčeném vybavení, případně na úhradu poplatků za pozdní vrácení. Výše depozitu může být stanovena individuálně.